четврток, 4 март 2010

ДУИ пропушти да се еманципираГенерално, со огромната победа од дури три споменици во Скопје 2014, Ахмети ја покажа својата политичка инфериорност. Наместо да ги предводи Албанците во еманципација, да се оспособи во разликување што е политичко добро а што штета, тој ја продолжи самогетоизацијата, само-миноризацијата, самоколонијализацијата на Албанците. Не постои општо добро. Добро е само ако има албански дел во целото, макар и три статуички, се согласи Ахмети. Тој проблем е познат во теоријата, а ДУИ во овој момент е неспособна да го надмине. Добога, ДУИ не е малцинска партија - тоа е третата политичка сила во државата.

Нема коментари:

Објави коментар